En ell, obre, sia i aguanta

Mostra de fitores. Museu de la Pesca.

Mostra de fitores. Museu de la Pesca.

La pesca de la fitora és un dels oficis més antics de la Costa Brava que requeria una enorme destresa per part del pescador. La fitora és un ormeig tradicional molt senzill, compost per una forca de ferro de tres, cinc o més dents unida a una llarga asta o pal. La pesca es duia a terme ran de costa, a peu pel roquisser o a bord d’un petit bot. Es pescaven peixos grossos que nedaven pels recs, entre les roques, de molt valor, com el llobarro o la oblada. Continue reading →