El peix de l’obra, un impost sobre la pesca marítima per finançar les parròquies rurals

Església i campanar de Cadaqués

La documentació sobre la recaptació del delme del peix al litoral català és una font important per conèixer la història del sector pesquer medieval i modern. El delme del peix era un impost destinant teòricament al manteniment del clergat i el culte a les parròquies de mar, corresponent a una desena part de la producció pesquera. Amb tot, des dels seus mateixos orígens a l’Alta Edat Mitjana, tota mena de prínceps, comtes, abats i membres de la noblesa local s’anaren apropiant progressivament d’aquests impost, deixant moltes parròquies sense aquesta font de finançament.  Continue reading →